Adatkezelési Nyilatkozat

Tisztelt Látogatónk!

A Weboldal használatának megkezdése előtt kérjük figyelmesen olvassa végg az alábbi tájékoztatót!

A jelen tájékoztatóban szereplő, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos fogalmak megegyeznek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény fogalmaival.

Fogalom meghatározások:

Weboldal: az elitlakberendezes.hu domain-en lévő weboldal

Adatállomány: az egy nyilvántartó-rendszerben kezelt adatok összessége

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.

Személyes adat: az Felhasználóval kapcsolatba hozható adat – különösen a Felhasználó neve, email címe, telefonszáma-, valamint az adatból levonható, az Felhasználóra vonatkozó következtetés.

Felhasználó: a Weboldalt használó felhasználó

Hozzájárulás: az Felhasználó akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az Felhasználóval, az Adatkezelővel vagy az Adatfeldolgozóval

Tiltakozás: az Felhasználó nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges

Adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése

Adatkezelési Nyilatkozat

Adatainak védelme fontos számunkra.

Miközben Ön a Weboldalt látogatja, eközben személyes adatait is átadja számunkra. Személyes adatai az alábbi módokon kerülhetnek a kezelésünkbe:

1. Weboldalunk használja a Google Analytics webanalitikai rendszert. Az internetes technológiával összefüggésben az Ön által használt számítógép vagy mobileszköz böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek a Google Analytics webanalitikai rendszerben. Ezt a rendszert a Weboldalunk fejlesztésére, a felhasználói élmény javítására használjuk. Az adatokat a Google Analytics tárolja, ezeket statisztika formájában adja át nekünk. Ezen információk használatával átfogó forgalmi adatokat kapunk a Weboldal használatról, valamint elemezzük a felhasználási szokásokat, hogy javíthassuk és fejleszthessük a Weboldal funkcióit.
Ön megadhatja a sütik tárolására és elérésére vonatkozó feltételeket a saját böngészőjében is.

2. Ön önkéntesen megadhatja nevét, elérhetőségét vagy egyéb információkat magáról vagy a leendő lakberendezési tervezéssel, tanácsadással vagy egyéb szolgáltatásunkkal kapcsolatban, amennyiben személyes kapcsolatba kíván lépni velünk. A kapcsolatfelvétel és az adatmegadás önkéntes.

Célunk, hogy a Weboldal szolgáltatásainak igénybevétele során biztosított legyen a személyes adatok védelméhez való jogának tiszteletben tartása, a személyes adatainak kézi/gépi feldolgozása, illetőleg kezelése során.
A Weboldal kialakítása során törekedtünk arra, hogy az Felhasználók személyes adatainak kezelése csak a Weboldal szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az Felhasználók rendelkezésének megfelelően történjenek.
Az adatokat, amelyek a Weboldalunkon a kapcsolatfelvételen keresztül jutnak tudomásunkra, nem adjuk tovább.

A Weboldal látogatási statisztikájának rendszeres elemzését az Adatkezelő végzi.

Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő megnevezése:

Cégnév: Attraktiv Design Studio Bt.
Székhely és levelezési cím: 1186 Budapest, Margó Tivadar u. 208/A. 2/9.
Telephely: 1149 Budapest, Róna u. 115/A. 6/2.
Telefonszám: +36 (70) 616 6428
Email cím: office [kukac] elitlakberendezes [pont] hu
Weboldal: http://elitlakberendezes.hu/
Cégjegyzékszám: Cg. 01-06-790466
Nyilvántartó Bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 25507607-2-43
Bankszámla száma: Raiffeisen Bank, 12011148-01550322-00100001
NAIH nyilvántartási szám: NAIH-99929/2016 és NAIH-101273/2016

A Weboldalon megadott adatok megismerésére jogosult Adatkezelő személye:
Attraktiv Design Studio Bt. képviseletében Vónya Tímea, tel: +36 30 / 268 9898.

A Weboldal tárhelyszolgáltatójának neve és elérhetőségei:

Cégnév: BlazeArts Kft.
Székhely: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8.
Telephely és levelezési cím: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8.
eMail: info@forpsi.hu

Alkalmazott cookie-k:
Feltétlenül szükséges munkamenet (session) sütik: Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a Felhasználók böngészhessék Weboldalunkat, használják annak funkciót, pl. többek között az Ön által adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik érvényességi ideje kizárólag az Ön aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről. Ne feledje, ezen cookie-k alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni Önnek Weboldalunk használatát.

Az adatkezelés elvei:
Az adatkezelésnek törvényesnek és tisztességesnek kell lennie.
Az adatkezelést az Felhasználók számára átlátható módon kell végezni.
Az adatok kizárólag egyértelműen meghatározott, törvényes céllal kezelhetők. Kizárólag a cél megvalósulásához szükséges adatok kezelhetők.
Az adatok kezelése nem végezhető a célokkal össze nem egyeztethető módon.
Az adatok kezelése csak a cél eléréséhez szükséges ideig történhet.
Biztosítani kell a személyes adatok biztonságát és védelmét.

Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja az Felhasználók önkéntes hozzájárulása, melyet a Felhasználó az Weboldal első oldalletöltés során felbukkanó üzenet elfogadásával adhat meg.
© 2021. Minden jog fenntartva.