PANASZKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 11. § (1) bekezdésének v) pontja alapján tájékoztatjuk a vállalkozásra nézve kötelező peren kívüli panaszkezelési mód és vitarendezési mechanizmus igénybevételének lehetőségéről és az ehhez való hozzáférés módjáról, valamint a Fgytv. 29. § (11) bekezdése alapján, amely rögzíti, hogy a vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek keretében köteles a törvényben rögzített tartalommal és határidőn belül válasziratát megküldeni a békéltető testület számára.

Korm. rendelet értelmében tájékoztatjuk, hogy az értékesítés után a Fogyasztó panaszaival a Szolgáltatóhoz fordulhat. Panaszát jelezheti szóban (telefonon) vagy írásban (e-mailben) A Szolgálató a panaszt lehetőség szerint azonnal orvosolja vagy azonnali megoldás hiányában Megrendelővel együtt kidolgozza a megoldási stratégiát.

Egyéb lehetőségként Megrendelő panasza esetén a vállalkozás székhelye szerinti illetékes békéltető testülethez fordulhat:

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Név: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Tájékoztatjuk, hogy Megrendelőnek lehetősége van a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testületekhez való forduláshoz. Az alábbi linken a területileg illetékes Békéltető Testületek listája érhető el: http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html